تبلیغات
دانلودستان

تست هوش جالب

جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید:

۱۰ , ۲۰ , … , ۱۵ , ۱۰۰۰ , … , ۱۶


عجله نکنید! کمی فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست

ولی اگر قادر به حل این سوال باشید نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست.

برای دیدن جواب صحیح بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

پاسخ تست:

۱۰,۲۰,۳,۱۵,۱۰۰۰,۶۰,۱۶

ده، بیس، سه، پونزه، هزار و شصت و شونزه

هر کی می گه شونزه نیس، هفده، هجده، نوزده، بیس!

یاد قدیما به خیر که این شعر را می خوندیم و بازی می کردیم!!

در آخر یکی از عجایب ریاضی رو براتون میذارم

دو عدد ۱۳۸۳۷ و ۷۳ را در هم ضرب کنید و نتیجه را در سن خودتان ضرب کنید.

یعنی اگر سن شما ۲۳ است:

۱۳۸۳۷ و ۷۳ و ۲۲ را در هم ضرب کنید.

نتیجه جالب است. می توانید از ماشین حساب ویندوز استفاده کنید.


  • نوشته: pouria kiani
  • شنبه 8 خرداد 1389
  • نظرات()